توضیحاتی در مورد محصول و خصوصیات آن…

در این کادر میتوانید مواد اولیه مورد استفاده در این محصول را شرح دهید

ابعاد محصول در حالت مبل:
طول: ۹۵cm
ارتفاع: 80cm
عمق: 95cm

ابعاد محصول در حالت تختخواب:
طول: 70cm
ارتفاع: ۶۰cm
عمق: 200cm

در این قسمت میتوانید تعداد مبلمان را توضیح دهید
به عنوان مثال تشکیل شده است از ۱ کاناپه ۳ نفره، ۱ کاناپه دونفره و ۲ مبل تک نفره…