توضیحاتی در مورد محصول و خصوصیات آن…

در این کادر میتوانید مواد اولیه مورد استفاده در این محصول را شرح دهید

طول: ۱۱۰cm
ارتفاع: 80cm
عمق: 95cm

طول این مبلمان قابل تغییر و در ابعاد های زیر نیز قابل تولید می باشد:
۱۲۰-۱۴۰-۱۸۰-۲۰۰

ابعاد محصول در حالت تختخواب:
طول: ۷۰cm
ارتفاع: ۶۰cm
عمق: 200cm

طول این مبلمان در حالت تختخواب قابل تغییر و در ابعاد های زیر نیز قابل تولید می باشد:
۸۰-۱۰۰-۱۲۰-۱۴۰-۱۶۰

در این قسمت میتوانید تعداد مبلمان را توضیح دهید
به عنوان مثال تشکیل شده است از ۱ کاناپه ۳ نفره، ۱ کاناپه دونفره و ۲ مبل تک نفره…