توضیحاتی در مورد محصول و خصوصیات آن…

در این کادر میتوانید مواد اولیه مورد استفاده در این محصول را شرح دهید

ابعاد محصول در حالت مبل:

طول: ۱20cm
ارتفاع: ۸0cm
ابعاد محصول در حالت تختخواب:

طول: ۱۹0cm
عمق: 85cm

در این قسمت میتوانید تعداد مبلمان را توضیح دهید
به عنوان مثال تشکیل شده است از ۱ کاناپه ۳ نفره، ۱ کاناپه دونفره و ۲ مبل تک نفره…