توضیحاتی در مورد محصول و خصوصیات آن…

در این کادر میتوانید مواد اولیه مورد استفاده در این محصول را شرح دهید

در این قسمت میتوانید ابعاد محصول مورد نظر را وارد کنید

در این قسمت میتوانید تعداد مبلمان را توضیح دهید
به عنوان مثال تشکیل شده است از ۱ کاناپه ۳ نفره، ۱ کاناپه دونفره و ۲ مبل تک نفره…