درباره ما

بزرگترین سرمایه افراد کارآفرین، نوآوری و کیفیت در تولید است، که تداوم حضور یک تولید کننده در بازار کسب را تضمین و سبب ارتقاء جایگاه محصولات در سبد خرید کالای خانواده های بازار هدف میگیرد. با افتخار میتوان گروه تولیدی مهبد را بعنوان نمونه ای بارز در نوآوری و کیفیت محصولات معرفی نمود.